Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie  najściślej współpracują  z hierarchią kościelną w realizacji ogólnego celu apostolskiego Kościoła. Rację swego istnienia akcja Katolicka znajduje w prawdzie o Kościele. Zorganizowana współpraca świeckich z hierarchią Kościoła w realizowaniu apostolskiej misji należy od czasów apostolskich do stałej i owocnej tradycji Kościoła.

Akcja Katolicka jest organizacją kościelną, której celem jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną,
w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła. W Polsce działała ona od 1930 r., a jej wznowienie po przymusowej przerwie w okresie powojennym, nastąpiło na prośbę Papieża
Jana Pawła II.

W naszych czasach wagę tej współpracy, będącej wyrazem nie tylko przynależności do Kościoła, ale bycia Kościołem podkreślił II Sobór Watykański i Magisterium Posoborowe. Także Ojciec Święty Jan Paweł II mówiąc o wiernych świeckich, którzy „winni poczuć się rzeczywistymi podmiotami w życiu Kościoła” wskazał na szczególne znaczenie Akcji Katolickiej, jako niezastąpionego środka formacji apostolskiej świeckich. Akcja Katolicka była w Polsce żywa i przyniosła wiele owoców. „Trzeba więc, aby na nowo odżyła. Bez niej bowiem infrastruktura zrzeszeń katolickich w Polsce byłaby niepełna” (Przemówienie Jana Pawła II do biskupów polskich podczas wizyty „Ad limina”, 12. 01. 1993 r.).

 Akcja Katolicka Diecezji Warszawsko-Praskiej została erygowana 18 listopada 1996 r. przez bp. Kazimierza Romaniuka.

 Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej zrzesza 25 Oddziałów Parafialnych, liczących łącznie ponad 440 członków zwyczajnych oraz 30 członków wspierających. Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Warszawsko-Praskiej jako struktura główna stowarzyszenia posiada osobowość prawną. Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej osobowości prawnej nie posiadają.

Joomla templates by a4joomla