Kyrie  elejson, Chryste  elejson, Kyrie  elejson.
Chryste usłysz  nas, Chryste  wysłuchaj  nas.
Ojcze z  nieba, Boże, zmiłuj   się   nad  nami.
Synu, Odkupicielu  świata, Boże, zmiłuj  się  nad  nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Chryste Królu, Boże z Boga , Światłości z Światłości, Przyjdź  Królestwo  Twoje  !
Chryste  Królu , Obrazie  Boga  niewidzialnego ,
Chryste  Królu , w  którym wszystkie  rzeczy  stworzone  są ,
Chryste  Królu ,  przez  którego  świat  jest  stworzony  ,
Chryste  Królu ,  z  Dziewicy  zrodzony ,
Chryste  Królu , prawdziwy  Boże i prawdziwy  Człowiecze,
Chryste  Królu , uwielbiony  przez  pastuszków  i  Trzech  Króli ,
Chryste  Królu , Prawodawco  najwyższy ,
Chryste  Królu  , Źródło  i  wzorze  wszelkiej  świętości ,
Chryste  Królu  , Droga  nasza  , Prawdo i  Żywocie  nasz ,
Chryste Królu, Któremu jest dana wszelka władza na niebie i na ziemi, Panuj nad Duszami
Chryste  Królu , Kapłanie  Przedwieczny ,
Chryste  Królu  rozumu ,
Chryste  Królu   woli  ,
Chryste  Królu  cierpienia , cierniem  ukoronowany ,
Chryste  Królu  pokory , przez  urąganie  szkarłatem odziany ,
Chryste  Królu  , Oblubieńcze  Dziewic ,
Chryste  Królu  , który  w  Marii  Magdalenie  uczyniłeś  życie  pokutne ,
Chryste  Królu  , którego  Królestwo  nie  jest  z  tego  świata ,
Chryste  Królu  , przez  królewski  Dar  Twojej  Miłości  , Eucharystię  św.
Chryste Królu ,Arcydzieło Wszechmocy Ojca i Miłości Ducha Świętego, Panuj nad rodzinami
Chryste Królu , który  podniosłeś  małżeństwo do godności Sakramentu ,
Chryste Królu , który uczyniłeś pierwszy cud  na  godach w Kanie Galilejskiej ,             
Chryste Królu , najmilszy Przyjacielu dzieci ,
Chryste Królu , który przez  swe życie ukryte w Nazarecie dałeś przykład rodzicom i dzieciom,
Chryste Królu , który przez robotę rąk twoich uszlachetniłeś i uświęciłeś prace ,
Chryste Królu , który wskrzesiłeś z  umarłych i oddałeś rodzinie  młodzieńca  z Naim , córkę Jaira   i  przyjaciela  swego Łazarza ,
Chryste Królu , który przebaczyłeś  grzesznej  niewieście ,
Chryste Królu , przez  twoją  miłość do Marii i  Józefa ,
Chryste, Królu  Królów i Panie nad  Panami , Panuj  nad   narodami !
Chryste, Królu wieków  nieśmiertelny ,
Chryste, Królu  chwały  wiecznej ,
Chryste, Królu  który  kierujesz  wojnami ,
Chryste Królu  , Książe  Pokoju ,
Chryste Królu  , który na Swych  ramionach  nosisz  znamię Panowania ,
Chryste Królu  , którego  Królestwo  nie  będzie  końca ,
Chryste Królu  , który  zasiadasz  nad   Cherubinami ,
Chryste Królu ,  przez  miłość ,  jaką  we  wszystkich  czasach świadczyłeś narodom ,
które  były   Ci   wierne ,  Panuj   nad    swymi   nieprzyjaciółmi  !
Chryste Królu , który „składasz  mocarze ze  stolicy , a podwyższasz  niskich”
Chryste Królu , który druzgoczesz  królów w  dniu gniewu Twego  ,
Chryste Królu , który śmiercią  na krzyżu  piekło  pokonałeś  ,
Chryste Królu , który Zmartwychwstaniem Twoim śmierć  zwyciężyłeś ,
Chryste Królu , który przyjdziesz  sądzić żywych  i umarłych ,
Chryste Królu , w dniu  Twojej  potęgi , w chwale Świętych  Twoich ,
Chryste Królu , przez  Twoją miłosną modlitwę na krzyżu : „Ojcze , odpuść im, bo niewiedzą  co  czynią”
Baranku Boży, który gładzisz grzechy  świata, przepuść  nam, Panie !
Baranku Boży, który gładzisz  grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie !
Baranku Boży, który gładzisz  grzechy świata, zmiłuj się  nad nami  !

V. Królestwo Jego  rozszerzać  się będzie .
R. A pokój  trwać będzie bez  końca .

Módlmy  się :
Wszechmogący, wiekuisty Boże, który wszystko odnowić  chciałeś przez  Najmilszego Syna Twego, Króla  Wszechświata, racz  w  dobroci  Twojej  sprawić, aby wszystkie  narody, rozdzielone przez  grzech, poddały  się  słodkiej  władzy Twojej. Przez  tegoż Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, który  z  Tobą żyje  i  króluje  przez  wszystkie wieki  wieków. Amen.
Najświętsze Serce Pana Jezusa Przyjdź Królestwo Twoje, Przez  Niepokalane  Serce Maryi .
Joomla templates by a4joomla