Tekst Drogi Krzyżowej został opracowany z myślą m.in. o członkach Akcji Katolickiej. Podczas Rady DIAK pierwszy raz modliliśmy się  tą Drogą Krzyżową w intencji śp. Andrzeja Luśtyka (zmarłego w lutym 2009 prezesa POAK przy parafii MB Królowej Polski w Wołominie.

Według Psalmu 22 - z którego pochodzą wszystkie cytaty biblijne

Stacja I: Skazanie na śmierć

- Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył....

 
Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?

... władza królewska należy do Pana  i On panuje nad narodami.

Tylko Jemu oddadzą pokłon wszyscy, co śpią w ziemi,

przed Nim zegną się wszyscy, którzy w proch zstępują.
 

Dlaczego więc Syn Boży stoi przed ludzkim trybunałem, fałszywie oskarżony i odrzucony. Gdzie jest granica ludzkiej zuchwałości...?
 

Za wszystkich, którym dano władzę opiniowania, decydowania, wydawania wyroków – o odwagę podejmowania obrony prawdy - pod Twoim Krzyżem modlę się, Panie...


- Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

 

Stacja II: Krzyż na ramionach

- Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył....

 

Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?

...opowie o Panu pokoleniu przyszłemu,

a sprawiedliwość Jego ogłoszą ludowi, który się narodzi: «Pan to uczynił».
 

Z miłości do człowieka... Z miłości do mnie, takiego, jakim jestem. Wyciągnął ręce nie tylko po krzyż – wyciągnął je do mnie, dźwignął mnie. I będzie mnie dźwigał przez czas ziemski i czyśćcowy, aż stanę w progu Domu Ojca. Wtedy mnie przytuli...
 

Za wszystkich udręczonych ciężarem własnego losu – o zgodę, by nieść swą codzienność jako krzyż osobistego uświęcenia - pod Twoim Krzyżem modlę się, Panie...
 

- Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

 

Stacja III: Upadek

- Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył....
 

Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?

Ty zaś, o Panie, nie stój z daleka;

Pomocy moja, spiesz mi na ratunek!
 

Chwila nieuwagi i ... upadam. Myśl, słowo, spojrzenie, czyn oskarżają, że oto dobro zostało zaniechane, zniszczone, zmarnowane. Truchleję z przerażenia – Twoja dłoń natychmiast wyciąga się ku mnie z pomocą.
 

Za tych, którym grzech przesłania prawdę o Miłości Bożej – o nadzieję większą od zawodu na sobie samych - pod Twoim Krzyżem modlę się, Panie...
 

- Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.
 

Stacja IV: Spotkanie z Matką

- Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył....

 
Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?

Ty mnie zaiste wydobyłeś z matczynego łona;

Ty mnie uczyniłeś bezpiecznym u piersi mej matki.
 

A teraz Jej miłujące oczy muszą oglądać drogę Syna ku hańbie krzyża... Serce musi ogarnąć, doświadczyć, przeżyć i ... nie wolno mu pęknąć!
 

Za wszystkie Matki – o miłość potężniejszą od śmierci - pod Twoim Krzyżem modlę się, Panie...
 

- Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

 

Stacja V: Pomoc Szymona

- Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył....

 
Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?

...On nie wzgardził ani się nie brzydził nędzą biedaka,

ani nie ukrył przed nim swojego oblicza

i wysłuchał go, kiedy ten zawołał do Niego».

 
Przymuszając Szymona do współdźwigania krzyża nie litowali się nad Jezusem. Wszystko musiało się wypełnić na Golgocie i Skazaniec za wszelką cenę musiał tam. dojść. Kiedy więc robię dla bliźnich coś nie z własnej woli - czy potrafię nie myśleć o sobie, o upokorzeniu, lecz o tych, którzy mnie potrzebują.
 

Za dźwigających brzemiona innych – o serce wolne od poczucia krzywdy, przymusu, zniewolenia - pod Twoim Krzyżem modlę się, Panie...
 

- Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

 

Stacja VI: Gest Weroniki

- Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył....
 

Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?

...jestem robak, a nie człowiek, pośmiewisko ludzkie i wzgardzony u ludu.

Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą…
 

Niewiasta, która przemogła lęk, zapragnęła przynieść ulgę. To takie kobiece – nieść czułą, troskliwą pomoc. A ona... Przybiegła z chustą, ale otarła Mu Twarz swym sercem...
 

Za wszystkich, którzy niosą pomoc chorym, cierpiącym, udręczonym– o czułość, delikatność, wrażliwość - pod Twoim Krzyżem modlę się, Panie...
 

- Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

 
Stacja VII: Upadek drugi

- Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył....

 
Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?

Moje gardło suche jak skorupa, język mój przywiera do podniebienia,

kładziesz mnie w prochu śmierci.
 

Nie uczę się na błędach. Powtarzam te same grzechy w tych samych sytuacjach. I coraz trudniej podejść do konfesjonału, by powtórzyć tę samą od lat opowieść. A przecież wiem, że Bóg tak się we mnie zakochał, że nie może ode mnie oczu oderwać, więc dlaczego?

 
Za smutnych z powodu powtarzających się upadków – o ufność, że Miłosierdzie Boże nigdy się nami nie zniechęca - pod Twoim Krzyżem modlę się, Panie...

 
- Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

 

Stacja VIII: Niewiasty Jerozolimskie

- Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył....
 

Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?

Chwalcie Pana wy, co się Go boicie, sławcie Go, całe potomstwo Jakuba;

bójcie się Go, całe potomstwo Izraela!
 

Użalam się nad kimś, wyrażam współczucie - ale co mnie ku temu skłania. Głęboka potrzeba serca, emocje chwili, poprawność układu? Czasem łzy są tą najłatwiejszą do zapłacenia ceną, czasem... ceną jedyną.
 

Za oczekujących wsparcia, pocieszenia, pomocy – o ludzi o szczerych sercach, gotowych wytrwać na dobre i na złe - pod Twoim Krzyżem modlę się, Panie...
 

- Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.
 

Stacja IX: Upadek trzeci

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył....
 

Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?

Rozlany jestem jak woda i rozłączają się wszystkie moje kości;

jak wosk się staje moje serce, we wnętrzu moim topnieje

 
Grzech jest najgroźniejszy, kiedy staje się świadomym wyborem, dokonanym z rozwagą i namysłem; ucieczką przed sobą, przed innymi, przed cierpieniem, przed bolesną codziennością… Miraż, iluzja - że będzie łatwiej. Nie będzie!
 

Za pozostających w sidłach szatana – by modlitwa Kościoła uprosiła im cud nawrócenia - pod Twoim Krzyżem modlę się, Panie...

 
- Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

 

Stacja X: Obnażenie z szat

- Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył....

 
Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?

moje szaty dzielą między siebie i los rzucają o moją suknię.
 

Jak bardzo boli, jak głęboko rani sytuacja, gdy coś, co na zawsze  miało pozostać tajemnicą staje się wiedzą powszechną. Tak łatwo, tak beztrosko dzielę się posiadaną wiedzą. Czasem nawet nie wiem, na ile prawdziwą – a konsekwencje?
 

Za skrzywdzonych plotką, pomówieniem, oszczerstwem – o przywrócenie odebranej godności - pod Twoim Krzyżem modlę się, Panie...
 

- Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

 

Stacja XI: Ukrzyżowanie

- Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył....

 
Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?

Przebodli ręce i nogi moje, policzyć mogę wszystkie moje kości.

A oni się wpatrują, sycą mym widokiem;

 
Bywają różne śmierci, przeżywane przed ostatecznym odejściem z tej ziemi: śmierć cywilna, śmierć mózgowa, śmierć kliniczna... Jest też ta, o której myśleć nie chcemy – śmierć duchowa. A to właśnie poza jej granicą pozostaje tylko rozpacz, piekło doświadczane już za życia

 
Za tych, którzy są winni śmierci miłości w sobie lub w innych – o życie... - pod Twoim Krzyżem modlę się, Panie...
 

- Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

 
Stacja XII: Śmierć na krzyżu

- Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył....

 
Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?....

 
Na Golgocie dramatem był krzyż, nie śmierć sama. Tak jak dla nas dramatem jest choroba, wypadek... Śmierć wcześniej lub później pochyli się nad każdym z nas. Oby w Chrystusie, przez Jego Krzyż stała się spotkaniem z Miłującym, Miłosiernym Ojcem.
 

Za umierających.... - pod Twoim Krzyżem modlę się, Panie...

 
- Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

 

Stacja XIII: Zdjęcie z krzyża

- Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył....

 
Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?

Bo On nie wzgardził ani się nie brzydził nędzą biedaka

ani nie ukrył przed nim swojego oblicza i wysłuchał go, kiedy ten zawołał do Niego
 

Matka Bolesna... Pieta z Umęczonym Ciałem Syna na kolanach. A przecież tak właśnie może się dokonywać każde moje umieranie – umierania sobie, umieranie światu: w ramionach Maryi. Wtedy będzie bolało mniej, choć będzie musiało boleć w ogóle.
 

Za wszystkich, którym trudno ponieść jakąkolwiek ofiarę – o ufność, że w Bożym planie tak właśnie będzie dla nas najlepiej - pod Twoim Krzyżem modlę się, Panie...
 

-         Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

 

Stacja XIV: Przez grób do wieczności

- Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył....

 
Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?

Chwało Izraela! Tobie zaufali nasi przodkowie, zaufali, a Tyś ich uwolnił;

do Ciebie wołali i zostali zbawieni, Tobie ufali i nie doznali wstydu.
 

Są pomniki, na których brakuje tylko daty śmierci. Śmierć wypatrywana z utęsknieniem, bo ludzie zawiedli, zdrowie tragicznie się załamało, stadium terminalne... A przecież właśnie wtedy dokonuje się to, co najważniejsze: decyduje się świętość.
 

Za udręczonych życiem – o zgodę na granicę czasu wyznaczoną przez Boga - pod Twoim Krzyżem modlę się, Panie...
 

- Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

 przygotowała Joanna Solak

Joomla templates by a4joomla