Tekst Drogi Krzyżowej został opracowany z myślą m.in. o członkach Akcji Katolickiej. Podczas Rady DIAK pierwszy raz modliliśmy się  tą Drogą Krzyżową w intencji śp. Andrzeja Luśtyka (zmarłego w lutym 2009 prezesa POAK przy parafii MB Królowej Polski w Wołominie.

Czytaj więcej...

(Joanna Solak)

 

Ogłaszając Rok Eucharystii Jan Paweł II pisał w Mane nobiscum, Domine(18):

„W szczególności trzeba pielęgnować, zarówno podczas celebrowania Mszy św., jak i w kulcie eucharystycznym poza Mszą św., żywą świadomość rzeczywistej obecności Chrystusa (...) konieczne jest, aby całej postawie względem Eucharystii, zarówno szafarzy jak i wiernych towarzyszył najwyższy szacunek. Obecność Jezusa ... winna stanowić jakby biegun przyciągania dla coraz większej liczby dusz w Nim zakochanych, zdolnych przez długi czas słuchać Jego głosu i niemal odczuwać bicie Jego serca. "Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan!".

Niech wspólnoty ... podejmą szczególne zobowiązanie do adoracji eucharystycznej poza Mszą św. Pozostawajmy długo na klęczkach przed Jezusem Chrystusem obecnym w Eucharystii, wynagradzając naszą wiarą i miłością zaniedbania, zapomnienie, a nawet zniewagi, jakich nasz Zbawiciel doznaje w tylu miejscach na świecie.

Gdyby owocem tego Roku było ... ożywienie we wszystkich wspólnotach chrześcijańskich .... poświęcenia więcej czasu i uwagi adoracji eucharystycznej poza Mszą świętą, to ten Rok łaski spełniłby pokładane w nim nadzieje. W każdym razie dobrą jest rzeczą mierzyć wysoko, nie zadowalając się miernością, bo wiemy, że zawsze możemy liczyć na pomoc Bożą.

..... pamiętajcie, że Jezus w tabernakulum oczekuje, by napełnić wasze serca tym głębokim doświadczeniem Jego przyjaźni, która jako jedyna może nadać sens i pełnię waszemu życiu. ...” (Mane nobiscum, Domine 29, 30)

  Ojciec Święty zaprasza nas do modlitwy adoracyjnej. Modlitwy trudnej, nieznanej w swej istocie, do której nie bardzo wiemy, jak „podejść”. Osobiście myślę, że przez większość katolików adoracja jest podejmowana z oporami, bo się jej boimy. Boimy się siebie – nie wiemy co ze sobą zrobić, i – choć to brzmi paradoksalnie – boimy się Boga, Jego bliskości nie przesłoniętej rytem liturgii, nie wyciszonej słowem. W monstrancji lub ciszy tabernakulum Bóg domaga się skupienia całej uwagi,  skierowania na Niego wszystkich sił – nie umiemy tego podjąć, i stąd lęk. Bezpośredniość, wyłączność bycia przed Bogiem-Stwórcą wydaje się nie do ogarnięcia przez ludzką drobinę, jaką wobec Niego jesteśmy.

  Papież przypomina: „... tajemnica „realnej” obecności. .... cały Chrystus staje się istotowo obecny w rzeczywistości swego Ciała i Krwi. Dlatego wiara wymaga, byśmy w obliczu Eucharystii mieli świadomość, że stajemy przed samym Chrystusem. ... Eucharystia jest tajemnicą obecności, przez którą spełnia się w najwznioślejszy sposób obietnica Jezusa, że pozostanie z nami aż do skończenia świata.” (Mane nobiscum, Domine 16)

 

Czytaj więcej...

LITANIA POKORY

    
Jezu cichy i pokornego serca
            Wysłuchaj mnie!

- od pragnienia, by być szanowanym
            Wybaw mnie Panie!
- od pragnienia, by być kochanym ...
- od pragnienia, by być chwalonym ...

Czytaj więcej...

Matko rozważająca – bądź pozdrowiona!
Matko pytająca Anioła – bądź pozdrowiona!
Matko oczekująca Narodzenia – bądź pozdrowiona!
Matko cicha – bądź pozdrowiona!
Matko z Nazaretu – bądź pozdrowiona!
Matko z bólem szukająca Syna – bądź pozdrowiona!
Matko zachowująca wszystkie Jego słowa w sercu – bądź pozdrowiona!
Matko prosząca o cud na weselu w Kanie – bądź pozdrowiona!
Matko wielkiej modlitwy – bądź pozdrowiona!
Matko wierna – bądź pozdrowiona!
Matko z drogi krzyżowej – bądź pozdrowiona!
Matko wielkiej nadziei Zmartwychwstania – bądź pozdrowiona!
Matko Wniebowzięta – bądź pozdrowiona!
Matko nas oczekująca – bądź pozdrowiona!
Matko łaski pełna – bądź pozdrowiona!
Przez pierwszą miłość i szczęście zakochanych – bądź pozdrowiona!
Przez czyste ślubne wianki – bądź pozdrowiona!
Przez złote i proste obrączki – bądź pozdrowiona!
Przez modlitwy oczekujących matek – bądź pozdrowiona!
Przez nocne dyżury w szpitalu – bądź pozdrowiona!
Przez syreny karetek pogotowia – bądź pozdrowiona!
Przez cierpliwość lekarzy i pielęgniarek – bądź pozdrowiona!
Przez kwiaty z odwiedzin w szpitalach – bądź pozdrowiona!
Przez ból rodzenia – bądź pozdrowiona!
Przez pierwszy płacz dziecka – bądź pozdrowiona!
Przez nie przespane noce rodziców – bądź pozdrowiona!
Przez kłopoty matek przynoszących dzieci do domu Ojca – bądź pozdrowiona!
Przez pierwsze „Zdrowaś Maryjo” maleńkich dzieci – bądź pozdrowiona!
Przez radość tych, którzy otrzymali mieszkanie – bądź pozdrowiona!
Przez astronautów i kosmonautów – bądź pozdrowiona!
Przez trud pielgrzymów – bądź pozdrowiona!
Przez kwiaty, zioła, kłosy, owoce i wieńce dożynkowe – bądź pozdrowiona!
Przez wzorowych uczniów – bądź pozdrowiona!
Przez obchodzących dziś imieniny – bądź pozdrowiona!
Przez ambitnych sportowców – bądź pozdrowiona!
Przez gwiazdy filmowe i wielkich aktorów – bądź pozdrowiona!
Przez muzyków, śpiewaków i piosenkarzy – bądź pozdrowiona!
Przez słońce, chmury, deszcz, burzę i nadzieję tęczy – bądź pozdrowiona!
Matko Różańcowa – bądź pozdrowiona!

Wychwalając Maryję loretańskimi wersetami

(opracowanie : Krzysztof Jaworowski – POAK 28/03; Joanna Solak - DIAK)

Kyrie eleison, Christe eleison
(gr. eleison – zmiłuj się)
Kyrios u starożytnych Greków był tytułem najwyższego władcy – cesarza, króla, namiestnika. Septuaginta (grecki przekład Starego Testamentu) zarezerwowała ten tytuł wyłącznie dla Boga, Najwyższego Władcy nieba i ziemi. W  Imperium  Rzymskim prawa do tego tytułu rościł również cesarz, wychodząc z założenia, że należy mu się cześć boska.
Maryja Panna nazwała się w rozmowie z Aniołem Gabrielem „Służebnicą (niewolnicą) Pańską” choć była człowiekiem najpełniej obdarowanym łaską.  Ona wiedziała, że władać nie znaczy odbierać zaszczyty i hołdy... W Bożej ekonomii królować znaczy służyć! Servire Deo regnare est....

Święta Maryjo – Sancta Maria
Imię Najświętszej Panny – Maria, Maryja – wywodzi się od hebr. Miriam, aram. Mareia, którego źródłosłów znacz tyle, co „pani”. W średniowieczu mistycy tłumaczyli imię Maryja jako „Gwiazda Morza”.
Święto Imienia Maryi obchodzono w jednej diecezji hiszpańskiej już w XVI wieku. Sykstus V (1585-1590) zezwolił na jego obchód w całym Kościele. Innocenty XI (1676-1689) na pamiątkę zwycięstwa pod Wiedniem przeniósł je na niedzielę w oktawie Narodzenia NMP (08 września) a św. Pius X wyznaczył je na 12 września.
Kult Najświętszej Maryi Panny jest znany i żywy  w Kościele od początku Jego istnienia... Śpiewamy przecież: Jest jedno Imię, które wszystkie serca splata, to piękne imię i szczęśliwy kto je zna ....

Pełen tekst: Litania loretańska - maj 2004 (.doc, 442 kB)

Modlitwa przez wstawiennictwo Świętych
... smutny Święty to żaden Święty ...  • Święty Iwo, patronie adwokatów, broń mnie przede mną samym ...
  • Święty Łukaszu, Ewangelisto, protektorze chirurgów,  podąż z pomocą, gdy świat zechce wszczepić we mnie zniechęcenie ...

Czytaj więcej...

Kyrie eleison
Chryste eleison
Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas – Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Królowo Różańca Świętego – módl się za nami.
Maryjo, najśliczniejsza różo wiosenna – módl się za nami.
Maryjo, kwitnący szczepie winny – módl się za nami.

Czytaj więcej...

Kyrie  elejson, Chryste  elejson, Kyrie  elejson.
Chryste usłysz  nas, Chryste  wysłuchaj  nas.
Ojcze z  nieba, Boże, zmiłuj   się   nad  nami.
Synu, Odkupicielu  świata, Boże, zmiłuj  się  nad  nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Chryste Królu, Boże z Boga , Światłości z Światłości, Przyjdź  Królestwo  Twoje  !
Chryste  Królu , Obrazie  Boga  niewidzialnego ,
Chryste  Królu , w  którym wszystkie  rzeczy  stworzone  są ,
Chryste  Królu ,  przez  którego  świat  jest  stworzony  ,

Czytaj więcej...

K: Weselcie się już zastępy Aniołów w niebie! Weselcie się słudzy Boga.
Niechaj zabrzmią dzwony głoszące zbawienie,
gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo!

Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem,
a oświecona jasnością Króla wieków,
poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa!
Zdobny blaskiem takiej światłości, raduj się, Kościele Święty, Matko nasza!
Ta zaś świątynia niechaj zabrzmi potężnym śpiewem całego ludu.
A zatem proszę was, bracia najmilsi,
którzy stoicie tutaj, podziwiając jasność tego świętego płomienia,
byście razem ze mną wzywali miłosierdzia wszechmogącego Boga.
Niech Ten, który bez moich zasług raczył mnie uczynić swoim sługą,
zechce mnie napełnić światłem swojej jasności
i pozwoli godnie wyśpiewać pochwałę tej świecy.

Czytaj więcej...

Joomla templates by a4joomla