Jan Paweł II

LIST APOSTOLSKI

DIES DOMINI

Do Biskupów, Kapłanów i Wiernych o świętowaniu niedzieliSpis treści
  • Rozdział I: Dies Domini - Świętowanie dzieła Stwórcy
  • Rozdział II: Dies Christi - Dzień Zmartwychwstałego Pana i daru Ducha Świętego
  • Rozdział III: Dies Ecclesiae - Zgromadzenie eucharystyczne sercem niedzieli
  • Rozdział IV: Dies Hominis - Niedziela dniem radości, odpoczynku i solidarności
  • Rozdział V: Dies Dierum - Niedziela jako święto nadrzędne, objawiające sens czasu
  • Zakończenie


Czcigodni Bracia w biskupstwie i kapłaństwie,

Drodzy Bracia i Siostry!

1. Dzień Pański — jak nazywano niedzielę już w czasach apostolskich1 — cieszył się zawsze w dziejach Kościoła szczególnym poważaniem ze względu na swą ścisłą więź z samą istotą chrześcijańskiego misterium. W rytmie tygodnia, wyznaczającym upływ czasu, niedziela przypomina bowiem dzień zmartwychwstania Chrystusa. Jest Paschą tygodnia, podczas której świętujemy zwycięstwo Chrystusa nad grzechem i śmiercią, dopełnienie w Nim dzieła pierwszego stworzenia i początek «nowego stworzenia» (por. 2 Kor 5, 17). Jest dniem, w którym z uwielbieniem i wdzięcznością wspominamy pierwszy dzień istnienia świata, a zarazem zapowiedzią «dnia ostatniego», oczekiwanego z żywą nadzieją, w którym Chrystus przyjdzie w chwale (por. Dz 1, 11; 1 Tes 4, 13-17) i Bóg «uczyni wszystko nowe» (por. Ap 21, 5).

 

TEKST:

Joomla templates by a4joomla