Jan Paweł II

POSYNODALNA ADHORTACJA APOSTOLSKA

CHRISTIFIDELES LAICI

O POWOŁANIU I MISJI ŚWIECKICH W KOŚCIELE I W ŚWIECIE

DWADZIEŚCIA LAT PO SOBORZE WATYKAŃSKIM II


Spis rozdziałów
  •     WPROWADZENIE
  •     ROZDZIAŁ I. JA JESTEM KRZEWEM WINNYM, WY — LATOROŚLAMI.
  •     ROZDZIAŁ II. LATOROŚLE JEDNEGO WINNEGO KRZEWU.
  •     ROZDZIAŁ III. PRZEZNACZYŁEM WAS NA TO, ABYŚCIE SZLI I OWOC PRZYNOSILI
  •     ROZDZIAŁ IV. ROBOTNICY W WINNICY PAŃSKIEJ.
  •     ROZDZIAŁ V. ABYŚCIE PRZYNOSILI OWOC OBFITSZY.

 

 

 TEKST:

Joomla templates by a4joomla